Start de premieberekening

Deze verzekering is afgestemd op de specifieke aansprakelijkheidsrisico’s van vrijwel alle typen consultants. Met deze verzekering bestaat dekking voor beroepsaansprakelijkheid (BA) en optioneel voor bedrijfsaansprakelijkheid (AVB).

U verricht werkzaamheden binnen (één van) de hierboven genoemde (advies)gebieden

HDI Beroepsaansprakelijkheid

Niets is menselijker dan een fout. Dat geldt ook voor (vrije) beroepsbeoefenaars. Hoe zorgvuldig u bij de uitvoering van opdrachten ook te werk gaat, onbedoelde fouten zijn nooit volledig te vermijden. De gevolgen hiervan zijn meestal niet te voorzien. Ook kleine fouten kunnen verstrekkende financiële consequenties hebben. Bescherming van uw eigen vermogen en de continuïteit van uw beroeps- of bedrijfsuitoefening is dan ook essentieel.

Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verhoogt uw betrouwbaarheid als professionele partner en is in veel gevallen onmisbaar en tegenwoordig steeds vaker verplicht.

Waarom een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Als (vrije) beroepsbeoefenaar loopt u bij de uitvoering van opdrachten het risico en fout te maken. Door veranderende regels en wetten en een toenemende claimbewustheid dienen opdrachtgevers steeds vaker en sneller claims in. Een beroepsaansprakelijkheids-verzekering biedt de dekking die u in dit soort situaties zekerheid geeft, zowel in uw rol als professional als voor uw bedrijfscontinuïteit.

Wat dekt de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u als (vrije) beroepsbeoefenaar dekking voor aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgevers en derden als gevolg van gemaakte fouten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis omschreven hoedanigheid. De verzekering beschermt uw vermogenspositie tegen claims. Het gaat niet alleen om fouten die u zelf maakt, maar ook om uw aansprakelijkheid voor fouten van anderen voor wie u verantwoordelijk bent.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft ook een rechtsbijstand functie. Niet alleen de kosten van de schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld zijn verzekerd, ook de vaak erg hoog oplopende kosten van verweer. Als u al dan niet terecht wordt aangesproken, krijgt u deskundig advies en worden andere vormen van juridische bijstand verleend. Ook wanneer er een advocaat aan te pas moet komen, is vergoeding van die kosten verzekerd.

Voor wie is de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onder andere verplicht voor advocaten, architecten (BNA), makelaars (NVM, VBO), bemiddelaars in financiële diensten (assurantie-tussenpersonen), accountants (RA en AA) en certificerend actuarissen. Een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering is ook van toegevoegde waarde voor interim-managers, marketingbureaus, ICT-bedrijven, organisatieadviesbureaus en vele andere (vrije) beroepsbeoefenaars.